Puheenjohtaja

Leena Sippola
p. 044 328 9053
leena.mar.sippola (a) gmail.com

PIENI ELE on keräys kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. Keräykseen voit osallistua eduskuntavaalien äänestyspaikoilla sekä 8.-14.4.2015 ajan että varsinaisena äänestyspäivänä 19.4.2015. Puhelimella ja netissä lahjoitukset onnistuvat milloin vaan! Raahen Seudun Reumayhdistys on vahvasti mukana Pieni Ele-keräyksessä.

www.pieniele.fi

Tule mukaan PIENI ELE keräykseen!

Miten keräystuotto käytetään? Puolet kunkin kunnan lipaskeräyksen tuotosta käytetään paikallisesti vammais- ja terveysyhdistyksissä esimerkiksi neuvontaan ja vertaistukitoimintaan. Toinen puoli käytetään valtakunnallisesti esimerkiksi kuntoutuksen järjestämiseen, apuvälineiden hankintaan ja vammaisten ja sairaiden aseman parantamiseen.  
  
Miten ja kuka kerää? Keräys järjestetään talkoovoimin. Mukana on yli 10 000 vapaaehtoista lipaskerääjää.  Raahen kunnassa keräykseen osallistuvat seuraavat yhdistykset: Kymmenen Virran Ms ry./ Raahen kerho, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset/ Raahen kerho, Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry., Raahen Alueen Sydänyhdistys ry., Raahen Seudun Diabetesyhdistys ry., Raahen Seudun Hengitysyhdistys ry, Raahen Seudun Reumayhdistys ry., Vihannin Reuma ja Tules ry., Vihannin Kehitysvammaisten Tuki ry.

Keräykseen voi osallistua myös verkkomaksulla osoitteessa www.pieniele.fi sekä tekstiviestillä lähettämällä viesti LAHJOITA 5 numeroon 16301 (lahjoitussumma viisi euroa). Kolmen euron lahjoituksen voi tehdä Otto-automaatilla käteisnoston yhteydessä 8.4 - 15.6. Lahjoittaa voit myös soittamalla lahjoitusnumeroon 0600 550 146, puhelun hinta on viisi euroa (+pvm/mpm). Eli keinoja ja tapoja olemme miettineet kaikille sopiviksi!
  
Taustaa. Pieni ele - keräys (ent. Vaalikeräys alkoi vuonna 1907, jolloin se järjestettiin ensimmäisten eduskuntavaalien yhteydessä tavoitteena kerätä varoja tuberkuloosin vastustamiseen. Sen järjestävät 18 vammais- ja terveystyön järjestöä, joihin kuuluu noin 400 000 jäsentä.
  
Valtakunnallisesti Pienessä eleessä ovat mukana seuraavat järjestöt paikallisyhdistyksineen: Allergia- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen liitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Sotainvalidien veljesliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto
  
Lisätietoja:  www.pieniele.fi
  
Kuntavastaava: Tarja Suvanto, 040 583 3168, Raahen Seudun Reumayhdistys ry.
  

Raahen alueen Pieniele "organisaattorit" työn touhussa