Puheenjohtajalta 2019

"Monasti sitä melkein unohtaa kuinka tärkeää hyvinvoinnissa on mielen hyvinvointi"
Niin se vain vuosi vaihtui ja kevättä sekä kesää kohti mennään kovaa kyytiä. 
Tälle vuotta Reumaliiton toimintateemana on Mielen hyvinvointi. Meistä varmasti jokainen voi samaistua siihen, ettei aina ole se aurinkoisin ja iloi-sin päivä. Entä kun näitä harmaita päiviä on useasti; saatikka kun kivut vaikeuttavat jokapäiväistä elämää eikä aurinkoa tunnu näkyvän pilvien raosta millään? Silloin jos milloinkaan astuu esiin ne itselle tärkeät asiat... 
Kenelle se silloin on harrastus tai ystävät? Yhdistys-toiminta ja sieltä tulevat ystävät ja heidän kanssaan tapahtuvat hyvät kohtaamiset - vertaistukea unoh-tamatta? 
Mielen hyvinvointi on monen osatekijän summa ja tärkeimpänä voidaan pitää sitä omaa sisimpää mi-nää - kysyä häneltä kuinka me voidaan? Kuinka mi-nä voin? Vastaammeko rehellisesti tähän kysymyk-seen?
Toistemme hyväksi! Nyt kun omaa aktiivista reu-matyöuraa on takana vuosi, on häkellyttävää nähdä, kuinka paljon me teemme toistemme hyväksi, vielä-pä vapaaehtoisesti. Tämän vapaaehtoisen työn ar-vostus tuntuu välillä hukkuvan arjen tiimellyksessä, mutta ilman näitä pyyteettömiä vapaaehtoisia moni-kaan potilasyhdistys ei pystyisi toimimaan. 
On totta, ettei nuoria näy yhdistyksien aktiivitoimi-joina kovinkaan paljon. Tästä on kummunnut monis-sa käymissäni keskusteluissa syvä huoli, mistä jat-kajia? Itse voin rehellisesti sanoa saaneeni paljon yhdistystoiminnasta. Olen nuorena oppinut valta-vasti eri osa-alueista, ennen kaikkea yhteiskunnasta. Vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä yhteisten asioiden hyväksi. 
NeuvoRassi. Ilokseni sain huomata kun Neuvo Rassin palveluihin saatiin mm. laboratoriopalvelut. Tämä helpottaa monien asiointia - samalla kun saa kaupunkireissulla keskustassa käydä varaamallaan ajalla näytteenotossa. Ajanvaraus tapahtuu puh. (08) 849 4838 ma-pe klo 8.00-11.00. 
Into ja iloisuus… tässä kun olen kevätpäivien kir-kastuessa Siiri-heelerin (kuvassa) kanssa käynyt auringosta nauttimassa, ja oivaltanut hetken tärkey-den katsellessani tämän pienen suuren koiran rie-mua - juostessaan omaa varjoaan kiinni. Se into ja iloisuus - suorastaan se pursuaa kuonosta hännän päähän! Ja mikäli emännän mieli on harmaan puo-lella, osaa tämä ihana Siiri vetää oikeasta narusta saaden emännän mielen taas positiivisemmalle puo-lelle.

"Yhdessä kun teemme, on kaikki monin verroin parempaa" 
Tätä kirjoittaessani, Siiri pitää emännästään huolen ollen käpertyneenä sylissäni. 
Haluan jokaiselle toivottaa iloista kesän odotusta sekä hyvää mieltä.

helmikuussa 2019
Sari Vesterinen
sari.vesterinen@gmail.com