Hannu Ryyppö

Teksti on koottu yhdistyksen ensimmäisestä jäsenkirjeestä 1994

Tervehdys!

Tämän vuoden alusta on tullut yhdistykseemme jo 19 uutta jäsentä, joten jäseniä on tällä hetkellä yhteensä 415 ja se on hieno saavutus! Mukavaan porukkaamme mahtuu aina uusia jäseniä, joten jokaisen jäsenen toivotaan kertovan yhdistyksemme toimin­nasta ystävilleen ja kutsuvan kaikkia kiinnostuneita mukaan.

Jos olet uusi jäsen, etkä ole osallistunut vielä yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, niin nyt on jo korkea aika. Rohkeasti vaan mukaan esim. jäseniltoihin saamaan uusia ystäviä ja ennen kaikkea saamaan tietoa reumasairaudesta ja sen hoitomuodoista. Et ole yksin!

Raahen Seudun Reumayhdistys on perustettu 30.6.1951 ja rekisteröity vuotta myöhemmin, mutta aktiivinen toiminta alkoi varsinaisesti vuonna 1964 yhdistyksen vetäjä Reino Tikan toimesta. Alkuvuosista tähän päivään ovat tilaisuudet ja tapahtumat sekä jäsenmäärä koko ajan lisääntyneet.

Suomen Reumaliitto ry. ja sen paikalliset yhdistykset puhuvat tuki- ja liikuntaelinsairaiden puolesta, jakavat sairauteen ja sen hoitoon liittyvää tietoa ja ottavat kantaa yh­teiskunnassa päätettäviin asioihin, jotka vaikuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaiden hy­vinvointiin.

Kaikki jäsenet saavat jäsenetunaan REUMA-lehden 4 kertaa vuodessa: helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Jos saman perheen jäsenet haluavat kumpikin oman lehden, siitä tulee ilmoittaa kortistonhoitajalle.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Raahen alueella Järjestöt toimii ‑palstoilla sekä muissa artikkeleissa Raahelaisessa ja Raahen Seudussa.

Raahen Seudun Reumayhdistyksellä on yksi "REUMA Potilaanohjauskansio", jota voi veloituksetta lainata kotiin luettavaksi. Kansiossa on kohdat: 1) Tautikuvaukset, 2) Pitkäaikaissairauden kokeminen, 3) Perushoito, 4) Toimintakyvyn parantaminen ja nivelten säästäminen, 5) Leikkaukset, 6) Lääkkeet ja 7) Taloudellinen turva. Lainavarauksen voi tehdä yhdistyksen sihteeriltä Leena Sippolalta Puh. 982-228 632.

Raahen Seudun Reumayhdistys on siirtänyt jäsenkortiston sekä jäsenmaksuperinnän tietokonepohjaiseksi, jota hoitaa paikallinen jäsenkortistonhoitaja Satu Valtanen. Jos nimi-, osoite- tai puhelintietosi muuttuvat, ilmoita siitä viipymättä jäsenkortistohoitaja Satu Valtaselle Puh. (982) 222 321. Myös uudet jäsenet sekä lopettavat jäsenet ilmoittautuvat samaan paikkaan.

Jos REUMA-lehden saannissa on jotain häiriötä, ilmoita siitäkin jäsenkortistonhoitajalle, niin hoidetaan asia kuntoon. Olemme huomanneet, että kortistossa on paljon vanhentuneita ja puutteellisia tietoja. Tämän vuoksi pyydämme jokaista jäsentä palauttamaan kyselylomakkeen mahdollisimman pian suoraan jäsenkortistonhoitajallemme osoitteella: Satu Valtanen, Pitkänkarinkatu 7 A 4, 92100 RAAHE. Kyselylomake on tämän jäsentiedotteen liitteenä.

Parhain terveisin
Hannu Ryyppö