Leena Sippola

Puheenjohtajan kirje TULES-viestissä 1999/1

Hyvät yhdistyksemme jäsenet. Pakkanen on paukkunut oikein kunnolla toisen vuosituhannen viimeisen vuoden kunniaksi. Ei muuta kuin puuta pesään ja vaatetta päälle niin kyllä sitä tarkenee.

Mennyt vuosi oli yhdistyksen kannalta ihan hyvä. Uusia jäseniä on ilmoittautunut ja jäsenmäärä on lisääntynyt. Nuoria aktiivisia jäseniä kaivataan vielä lisää. Toiveena olisi saada perustettua nuorisojaosto, koska se rohkaisisi nuoria mukaan toimintaan.

Maaliskuulla on nyt Raahessa Seitti-projektin tapahtuma jossa on nuoria eri liikuntavammaisjärjestöistä useamman kunnan alueelta. Nuorissahan meillä on tulevaisuus.

Toiveena on saada myös jotain yhteistä toimintaa nuorehkoille ja keski-ikäisille työssä käyville reumaa sairastaville henkilöille. Toiveita on tullut ennen kaikkea vasta sairastuneilta, jotka eivät vielä rohkene mukaan muuhun toimintaan. Ajatusten vaihto on tärkeää juuri tässä tilanteessa olevilla koska sairauskin on vielä tuntematon ja elämä tuntuu muutenkin epävarmalta.

Tällaisten vapaaehtoista kansanterveystyötä tekevien järjestöjen, kuten Reumayhdistyskin on, toimintaan vaikuttaa jatkuvasti yhteiskunnalliset muutokset. Yhdistyksen on mielestäni keskityttävä etujen ajamiseen ja valvomiseen. Ennen oli tärkeämpää sairaudesta tiedottaminen.

Vuoden 1999 Reumaliiton teema on "KOTIKUNTA KUMPPANINA". Teeman nimi kertoo paljon. Minkälainen kumppani meillä on? Minkälainen yhteistyö reumasairailla on kotikunnan kanssa ja miten se toimii? Onko päättäjillä tarpeeksi tietoa reumasairaan tarpeista? Kunnilla on entistä suurempi vastuu esim. palvelujen tuottamisesta vammaisille. Tässä on meille työsarkaa ja yhteistyökumppania tarvitaan. Nyt asioihin voidaan paneutua liittotasollakin.

Tämä vuosi on julistettu myös kävelyn vuodeksi. Reumaliitto on yhtenä järjestönä siinä mukana. Valtakunnallinen kävelypäivä on 2.10.99 ja tämä päivä näkyy varmasti myös Raahessa yhdistyksemme toiminnassa.

Yhdistyksemme järjestää jo perinteeksi muodostuneen liikuntatapahtuman 28.3.99 Kesäkodin rannassa. Silloin hiihdetään tai kävellään sauvojen kanssa meren jäällä.

Reumaliiton Kesäpäivät ovat Hämeenlinnassa 29-30.5.99 ja matka sinne järjestetään jos on tarpeeksi lähtijöitä.

Haluan kiittää kaikkia jotka ovat tehneet työtä tämän lehden valmistumiseksi. Suuret kiitokset myös niille yrityksille, jotka ovat tukeneet toimitus- ja painatuskuluissa maksullisilla ilmoituksilla. Kehotankin jäseniämme suosimaan ja käyttämään näiden yhteisyritysten palveluja ja vaikka sanomaan heille vielä kiitokset niistä.

Aurinko paistaa ja valoisalle näyttää yhdistyksenkin kannalta. Ei muuta kuin kävelemään ja otetaan ne sauvat käteen. Ne ovat tukena, turvana ja tuovat tehokkuutta kävelyyn. Ja se on sitä paitsi muotiakin…

Kevätaurinkoisin terveisin

Leena Sippola