Leena Sippola

Puheenjohtajan kirje TULES-viestissä 2003

Kevät tekee tulo­aan ankaran talven jälkeen. Toisille pakkaskausi on ollut hyvä, kuten minullekin, mutta toisilla on ollut vaikeampaa. Jokai­sella meillä on omat vaivat ja ilot. Emme voi tuntea niitä, voimme olla vain mukana ja tu­kena niin iloissa kuin suruissakin.

Tänä vuonna vietetään Euroopan vammaisten vuotta - tällä kansainvälisellä Tules-vuosikymmenellä. Suomen Reumaliiton yhteinen teema tänä vuonna on hyvä hoito ja kuntoutus. Se on kyllä hyvin jokapäiväinen asia meille ja pitäisi olla itsestään selvä juttu. Näin se ei kuitenkaan ole. Suurin osa tuki- ja liikuntaelinsairaista hoidetaan perusterveydenhuollossa ja se elää muutosten aikaa. Säästöjä pyritään tekemään joka paikassa ja joka alueella.

Nyt tarvitaan edunvalvontaa, jotta jokaiselle voitaisiin turvata hyvä hoito, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Siihen meillä kaikilla on oikeus. Kaikilla tule-sairaiden lääkäreillä ja hoitoon osallistuvilla pitäisi olla riittävä tule-koulutus.

Jokainen kipupotilas pitää ottaa aina täydestä. Tämä koskee varsinkin fibromyalgiapotilaita. On tullut ilmi tapauksia, joissa potilas ei ole päässyt edes lääkärinvastaanotolle, vaikka on kertonut olevansa jo niin kipeä, ettei enää millään pärjää.

Kun sairastuu Tule-sairauksiin, heidän pitäisi saada nopeasti diagnoosi ja tehokas hoito olisi aloitettava pian sen jälkeen. Myös leikkaushoitoon odottavien odotusaika pitäisi saada kohtuulliseksi.

Hyvään hoitoon kuuluu myös kuntoutus. Jokainen meistä varmaan kuntouttaa itse itseään, mutta se ei aina riitä. Tarvitsemme avokuntoutusta ja ajoittain myös laitoskuntoutusta. Kuntoutukseen kannattasi mielestäni yhteiskunnan juuri satsatakin varoja, koska vain kuntoa ylläpitämällä pysymme toimintakykyisenä. Näin pystyisimme huolehtimaan itsestämme sekä asumaan omassa kodissamme mahdollisimman pitkään. Se on jokaiselle paras paikka. Ja vaatiihan laitosasuminen paljon enempi varoja yhteiskunnalta. Kuntoutus olisi tärkeää myös ennen leikkaukseen menoa, jotta toipuminen olisi nopeampaa.

Tähän lehteen onkin moni alueemme fysikaalisista hoitolaitoksista antaneet mainoksensa, tukeneet siten toimintaamme ja saavat näin hyvin myös oman toimintansa reumaväen tietoon. Haluamme tehdä jatkuvaa yhteistyötä kaikkien alueemme fysikaalisten hoitolaitosten kanssa. Tulemme ottamaan uudelleen yhteyttä tämän vuoden aikana, jolloin voidaan lähteä suunnittelemaan yhdessä sitä miten jatketaan.

Tässä vaiheessa haluan kuitenkin jo esittää lämpimät kiitokset kaikille teille mainosten antajille. Kiitos tietysti myöskin jokaiselle teille, jotka olette muuten tehneet työtä tämän lehden aikaansaamiseksi.

Muistathan, että yhdistyksellämme on kuntopyörä ja sitä saa lainata ilmaiseksi. Sen käyttöä voi todellakin suositella etenkin leikkauksesta kuntoutuville. Ja tiesitkö myös, että uimahallin kuntosalia voi käyttää uinnin vaihtoehtona, 1 euron omavastuulla.

Seuraava TULES-viesti ilmestyy vasta vuoden kuluttua, mutta toivotan teille hyvät ystävät oikein hyvää vuoden jatkoa ja ollaan yhdessä.

Haapajoella 1.3.03

Leena Sippola