Leena Sippola

Puheenjohtajan kirje TULES-viestissä 2004

Vuosi on vaihtunut, päivä pidentynyt ja kevättä kohti ollaan menossa. Aurinko paistaa ja kevättuulet puhaltelevat, mutta uudet tuulet puhaltavat myös yhdistyksen toimintaan.

Järjestäytymiskokous on pidetty ja suunniteltu vuoden toimintaa. Syyskokouksessa esillä olleissa henkilövalinnoissa hallitukseen tuli yksi henkilövaihdos. Siitä saamme ollakin iloisia kun saimme hallitukseen nuoren jäsenen, yhdistyksen nuorisovastaavan Katja Rantalan.

Reumaliiton vuoden 2004 teema JÄSENVUOSI tuli myös esille vuoden toiminnan suunnittelussa. Mitä yhdistyksemme jäsenyys tarjoaa? Miksi kannattaa olla jäsen?

Ensimmäisenä tulee mieleen erittäin hyvä valtakunnallinen REUMA-lehti, jonka saa neljä kertaa vuodessa. Myös kaikki se mitä yhdistys tarjoaa: edullinen allasjumppa, retket, jäsenillat ja sieltä saatu tieto.

Tärkeää on myös yhdessäolo. Vertaistuki auttaa jaksamaan. Älä ole sairautesi kanssa yksin, keskustele toisten reumasairaiden kanssa vaikeuksistasi ja iloistasi. Varsinkin nuoria reumasairaita ja myös iäkkäämpiä vastasairastuneita kehotan ottamaan yhteyttä toisiin samaa sairautta sairastaviin.

Myös reumalasten vanhempia toivotaan liittymään yhdistykseen ja saamaan sitä tietoa jota Suomen Reumaliitto voi tarjota.

Reuman hoito on muuttunut alueellamme viimeaikoina. Hyvää on se, että Pirkko Ahokas-Tuohinto on palannut vuorotteluvapaalta ja hoitaa taas reumavastaanottoa. Reumaleikkauksia tehdään Raahen sairaalassa entistä enemmän, koska täällä käy Oulusta ortopedi leikkaamassa.

Yhdistyksemme on jättänyt anomuksen terveydenhuollon kuntayhtymälle Jukka Rönkän vastaanoton aloittamiseksi Raahen sairaalassa. Tarvitsemme tätä esim. akuutteja tapauksia varten kuten kortisonipistosten antaminen on.

Toivotan kaikille valoisaa ja kivutonta kevään odotusta - uidaan ja ulkoillaan!

Haapajoella 9.2.2004

Leena Sippola