Jukka sylissään tyttärentytär Aurora

Puheenjohtajan kirje TULES-viestissä 2005

Leenalle kiitos!

Nyt kun kahdeksan vuotta yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Leena Sippola ilmoitti viime syksynä halustaan vetäytyä tästä tehtävästä, voidaan todeta yhdistyksen asioiden olevan todella hyvällä tolalla. On paljon hyvää jäsenistöä palvelevaa toimintaa, jäsenmäärä on tasaisessa kasvussa ja yhdistyksen talouskin on kunnossa. Hommat on siis hoidettu tosi hyvin.

Leena on ansainnut todellakin julkisen suurkiitoksen antamastaan työpanoksestaan ja sen tuloksista jäsenistön hyväksi. Ja onneksemme Leena lupautui vielä jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana ja avustamaan siten allekirjoittanutta uutena puheenjohtajana hyvään alkuun ja "oikeille tavoille".

Toiminta jatkuu tänäkin vuonna

Yhdistyksen tarkoitus sääntöjen mukaan on "työskennellä reumatautien vastustamiseksi ja niiden seuraamusten lieventämiseksi". Reumatauti on hankala vastustaja, kun sen syntyä ei tiedetä eikä sitä osata parantaakaan. Toki nykylääketiede hallitsee jo monia keinoja oireiden lievittämiseksi ja viisaat lääkärit ja tutkijat ponnistelevat parannuskeinojen löytämiseksi. Mekin reumaa sairastavien tukijärjestönä joudumme vielä keskittymään seuraamusten lieventämiseen vaikka kuinka tekisi mieli julistaa tauti voitetuksi.

Vuosien saatossa jäsenten aktiivisuuden ja ehdotusten perusteella meille tänne Raahen alueelle ovat muotoutuneet tietyt tapahtumat ja tempaukset, jotka jäsenistö on ottanut omakseen ja niitä edelleenkin kehitetään. On allasjumppaa, jäseniltaa, reumakerhoa, Sjögren-iltaa, reumaviikkoa, messua, retkiä jne., joista tarkemmin tämän lehden tapahtumasivulla.

Eli meille on muodostunut omat juttumme, jotka eivät välttämättä ole samat kuin muualla Suomessa. Varsinkin juuri sairastuneille vertaistukitoiminta on erittäin tärkeää ja hyödyllistä. Siinä meillä 'jöröinä' pohjoispohjalaisina onkin vielä vajaasti käytetty resurssi.

Yhdessä Liikkeessä

Olemme luonnollisesti mukana myös valtakunnallisessa uudessa teemassa, joka tänä vuonna on Yhdessä Liikkeessä. Tämän voi ajatella liikunnallisena mottona ja yhteenkuuluvuutena samaan vertaisryhmään. Tarkoituksemme onkin järjestää liikuntavastaava Silja Lukkarilan johdolla näitä tempauksia.

Lisäksi on päätetty jatkaa viime vuoden Jäsenhankinta teemaa, jotta saisimme tietoa yhdistyksemme tarjoamista palveluista kaikille alueemme reumaatikoille. Välittömän henkilökohtaisen tiedottamisen estää tietoturvalainsäädäntö. Niinpä jokainen voi tässä toimia viestinviejänä ja olla suureksi avuksi.

Yhdessä eteenpäin

Toivotan kaikille valoisaa kevättä ja lämmintä kesää. Mennään yhdessä eteenpäin - kukin omalla tyylillään !

Raahessa 20.03.2005

Jukka Toivola