Jukka ja tyttärentytär Elena 1v

Puheenjohtajan kirje TULES-viestissä 2007

Lämpimät kiitokset jäsenkyselyn vastauksista

Järjestimme viime keväänä 2006 jäsenkyselyn koko jäsenistöllemme ja saimmekin pitkälle toistasataa vastausta ja mielipidettä. Siitä lämpimät kiitokset.

Tulokset ovat nyt yhteenvetona luettavissa tämän lehden sivuilta. Niistä voisi äkkiä luettuna ajatella, että reumaa sairastavien asiat ovat meillä täällä Raahen alueella melko hyvässä kunnossa, mutta niin ei kyllä valitettavasti ole kaikkien osalta.

Reumalääkäreistä on krooninen pula

Suurimmalla osalla ovat kaikki asiat kunnossa, mutta tarkempi tulosten tutkiminen kyllä kertoo että mm. lääkäripalvelut noin neljäsosalla jäsenistämme eivät ole hyvällä tolalla. Tämä onkin ehkä suurin ongelmamme, johon on nyt sitten pitää järeästi järjestömmekin puuttua ja näin on tehtykin. Eli meillä on täällä Raahen alueella aivan liian vähän reumasairauksia hallitsevia lääkäreitä. Tämän asian olemme tuoneet voimakkaasti esille ja luovutimme jäsenkyselyn tulokset sairaalamme johdolle.

Tässä asiassa, joka on keskeisen tärkeä reumaa sairastaville, meitä ei paljon lohduta se, että pula reumalääkäreistä muualla valtakunnassa on paikoitellen vielä heikompi. Lobbaus tämän asian korjaamiseksi jatkuu aina kun siihen on tilaisuus. Itse olen kyllä varsin maltillinen persoona, mutta kun tästä on kysymys, niin varmasti yritän vaikuttaa.

Kotiapua tarvitaan kipeästi

Kysely osoittaa myös, että reumaa sairastavista yhdistyksemme jäsenistä 20% tarvitsee apua arjessa selviytymiseen. Apua tarvitaan varsinkin raskaammissa kodinhoito- ja taloustöissä.

Asia on nykyisin järjestetty pääasiassa omin sukulais- ja ystävävoimin, mutta kyllä ulkopuolistakin apua tarvitaan kotona selviytymiseen. Tässä on kovasti haastetta kunnallisille kotipalveluille. Yhdistyksemme järjestämä oma kotipalvelu on määrältään niin vähäistä, että se ei mitenkään riitä koko tarpeeseen.

Nämä asiat on myöskin annettu tiedoksi ja keskusteltu paikallisten asiasta vastaavien kunnallisten henkilöiden kanssa.

Yhdistyksemme palveluja käytetään ahkerasti

Vastaajista 70% ilmoitti käyttäneensä yhdistyksemme palveluja. Erityisen arvostettuja olivat valtakunnallinen Reumalehti ja myöskin tämä oma jäsenlehtemme TULES-viesti.

Jäsenmaksumme nykyistä tasoa ei pidetty ollenkaan pahana, kun taas nettisivumme eivät ainakaan vielä ole tavoittanut jäsenkuntamme suosiota. Tarkemmat toiveet yhdistyksemme palveluista ovat muualla tässä lehdessä. Otamme ne kaikki huomioon kun toimintaamme nyt ja jatkossa suunnitellaan ja ohjataan.

Siljalle kaunis kiitos

Silja Lukkarila jäi pois omasta pyynnöstään hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästään monivuotisen ja erittäin aktiivisen puurtamisen jälkeen. Hänen paikalleen hallituksen jäseneksi valittiin Toini Ylitalo.

Silja on kuitenkin luvannut jatkaa aktiivista toimintaansa liikuntatiimissämme, joka järjestelee mm. allasjumpat ja kaikkea muuta hauskaa liikuntatoimintaa. Liikuntatiimimme on osoittautunutkin todella aikaansaavaksi ryhmäksi. Siinähän Siljan lisäksi ovat mukana Helena Koivikko ja Leena Sippola sekä aktiivisena "ulkojäsenenä" Ensio Sippola.

Yhdistyksellämme menee edelleenkin hyvin

Yhdistyksemme toiminta jatkuu perinteisten palveluiden muodossa. On uimahallin palveluja ja vesijumppaa, jäseniltoja ja retkiä jne.

Kaikki me saamme ainakin jäsenmaksumme verran takaisin jos lukee Reumaliiton julkaisema Reuma-lehteä ja tietenkin myös tätä omaa yhdistyslehteä TULES-viestiä. Ja kannattaa olla mahdollisuuksien mukaan monessa muussakin tarjolla olevassa mukana.  

Toivonkin nyt aktiivista osallistumista yhdistyksemme eri tilaisuuksiin ja aurinkoista kevättä ja lämmintä kesää 2007.

Raahessa 20.2.2007

Jukka Toivola, puheenjohtaja