Jukka ja tyttärentytär Elena

Puheenjohtajan kirje Tules-viestissä 2011

Meillä on nyt juhlavuosi
- jo 60 vuotta toimintaa reumasairauksia vastaan

Raahen Seudun Reumayhdistyksen perustamisajankohdaksi katsotaan 30.6.1951 jolloin yhdistys rekisteröitiin virallisesti sen aikaisiin rekistereihin eli nyt tänä vuonna tulee siitä kuluneeksi komeat 60 vuotta.

Vain viisi vuotta aiemmin eli 1946 oli perustettu Suomen Reumaliitto, ja pian jo silloin saatiin Raahen alueellekin oma tämän alan yhdistys. Tarve oli valtava, sodan jälkeen koko sairaanhoito oli kovin puutteellista ja terveydenhoidosta ei vielä edes puhuttu. Kaikki aika ja voimat menivät akuuttien tapausten hoitoon. Nykyisenkaltaista terveydenhoitojärjestelmää ei silloin vielä ollut olemassa.

Haastavat tavoitteet

Yhdistyksellemme asetettiin säännöissä todella haastavat tavoitteet. Yhdistyksemme tarkoituksena on työskennellä reumatautien vastustamiseksi ja niiden seuraamusten lieventämiseksi.

Täytyy tunnustaa että reumatautien vastustaminen on ollut yhdistykselle aivan liian iso asia, ja se onkin hyvästä syystä jätetty asiantuntevien tutkijoiden ja lääkärien tehtäväksi.

Vielä eivät hekään ole keksineet rokotetta tai muuta keinoa millä reumatautien puhkeaminen voitaisiin estää. Sen sijaan reumatautien lääketieteellinen hoito on kyllä edistynyt ja saavuttanut erinomaisia tuloksia nykyaikaisilla lääkkeillä.

Yhdistyksemme toiminnan painopiste on siten ollut seuraamusten lieventämisessä. Olemme panostaneet neuvontaan, vertaistukeen, liikunnan edistämiseen sekä sosiaaliseen tukeen ja toimintaan.

Tämä kuulostaa teoriassa helpolta, mutta on vaatinut vuosikymmenien varrella mittavaa pyyteetöntä ja ahkeraa työtä. Tunteja ja päiviä ei ole laskettu, mutta valtavan suuresta vapaaehtoisesta työmäärästä on kysymys.

Työn tuloksia ei pystytä helposti mittaamaan, mutta se näkyy parhaiten ihmisten mielissä ja toivottavasti myös paremmassa fyysisessä kunnossa. Varat toimintaamme on saatu sekä avustuksina että varsin laajana talkootyönä monilla eri tavoin.

Tämähän on sankaritarinaa

Yhdistyksemme toiminnan avainhenkilöiksi nimetään yleensä pitempään toimineet puheenjohtajat ja yhdistyksen perustajat.

60 vuotta sitten perustajina olivat mm. Iivari Reinilä, Toivo Merikallio, Erkki Pokela, Irja Latomaa ja Leo Skurnik. Myöhemmin kantavia voimia olivat mm. reuman hoitoon perehtynyt lääkäri Matti Kantanen ja puheenjohtajana Reino Tikka.

Myöhemmin asiantuntijalääkäreiden Pirkko Ahokas-Tuohinnon ja Jukka Röngän panos sekä yhdistyksen toimintaan että potilaiden hoitoon alueellamme on ollut todella merkittävää. Seuraavana puheenjohtajana toimi Tuomas Myllykangas ja hänen jälkeensä pitkään 1980-luvulla Kauko Leinonen.

1990-luku alkoi uuden puheenjohtajan Pirkko Hernesniemen johdolla. Häntä seurasi Hannu Ryyppö ja 1990-luvun puolivälissä Satu Valtanen (os. Sippola), joka onkin ollut oikea aarre yhdistyksemme toiminnassa. Valitettavasti hän muutti pois etelään, mutta vaikuttaa edelleenkin positiivisesti "etänä".

Satun jälkeen puheenjohtajaksi tuli hänen äitinsä, Leena Sippola, joka sitten johtikin yhdistystä "sydämellään" kaikkiaan 8 vuotta. Hän jatkaa yhä edelleen varapuheenjohtajana. Vuonna 2004 puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut. Siis reumaa sairastavia - kaikki paitsi mainitut lääkärit.

Mittava on muukin joukko

Puheenjohtajien lisäksi vapaaehtoisten määrä on ollut valtava ja aina valmiina. Kulloinkin istuvan hallituksen panos on ollut ratkaiseva.

Todella merkittävistä suorituksista voi viime vuosilta mainita mm. Liisa Murtomäen valtava työ 10 vuoden ajalta siivousringin pyörittäjänä, Silja Lukkarilan rooli liikuntatiimin vetäjänä, Pirkko Markuksen osaaminen taloudenhoitajana yli 10 vuoden aikana, Maritta Viinikankaan  jäsenrekisterin kehittäminen ja hoitaminen, Aune Ylitalon osuus päiväkerhon vetäjänä, Aini ja Reino Silvolan panos erilaisissa tempauksissa, samoin kuin Terho ja Terttu Kiviniemen sekä Toini ja Eino Ylitalon panos.

Vielä haluan mainita Lilja Lassilan, Maila Kiiverin, Aino Ohvon, Eeva Hakolan, sekä joukon aktiivisia puolisoita: Ensio Sippolan ja Raimo Ukonahon. Lisäksi on vielä iso joukko muitakin uutteria kortensa kekoon kantaneita.

Kukaan ei ole tähän mennessä varmaan laskenut paljonko tunteja on kertynyt, mutta veikkaanpa että useampi työvuosi yhteenlaskettuna. Puhumattakaan siitä mitä se olisi rahassa mitattuna.

Tärkeintä on, että tämä työ ei ole mennyt hukkaan vaan on auttanut alueemme reumasairaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Aivan varmaa on että ne ihmiset jotka ovat antaneet panostaan muiden hyväksi, ovat saaneet itse vieläkin enemmän. He ovat saaneet uusia tuttuja ja ystäviä, joiden kanssa voidaan vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia. Oma olo ja elämä on tullut helpommaksi kun rinnalla on ollut vertaisia ihmisiä.

Nyt nokka kohti tulevaisuutta

Ei jäädä kuitenkaan vain muistelemaan menneitä vaan katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tavoitteenahan pitää olla reumasairauksien täydellinen torjunta ja uskon että lääketiede kyllä löytää siihen ennen pitkää ratkaisun.

Onkohan se sitten rokotus, geeniteknologia tai jokin muu ratkaisu, jää nähtäväksi. Uskon kuitenkin murroksen tapahtuvan tässäkin asiassa ihan lähitulevaisuudessa. Siihen asti yritämme käytettävillä konsteilla lievittää seurauksia.

Uutena erinomaisena keinona on jäsenten välinen yhteys netin välityksellä. Emme ole vielä oikein edes perillä mitä kaikkea se voi tarjota meille. Nuorempi sukupolvi osaa ja ymmärtää, mutta meillä vanhemmilla se vähän takkuaa. Muutenkin nuoremmat ovat avoimempia ja osaavampia ja siksi toivoisin että he ottaisivat enemmän ohjia käsiinsä myös meidän yhdistyksessä. Haluamme uudistua ja siten hyödyntää niitä nykyajan mahdollisuuksia, jotka meille parhaiten sopii.

Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää juhlavuotta ja toivotan kaikki lämpimästi tervetulleiksi 60-vuotisjuhlaamme 16.10.2011.

- Jukka Toivola